Фестивал за детска песен 2024

Фестивал за детска песен - 2024

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД,
ФОНДАЦИЯ “МУЗИКАЛНА МЛАДЕЖ”
БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ

ОРГАНИЗИРАТ

ПЕТИ ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕТСКА ПЕСЕН
“НЕКА ПЕЕМ ЗАЕДНО!”
05.07.2024 г. - 07.07.2024 г.

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ

 

Регламент

І. ЦЕЛ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Основна цел на Фестивала е да популяризира песните, написани от български и чужди композитори за детски вокални групи, детски и младежки хорове и индивидуални изпълнители от 6 до 19-годишна възраст.

Темата на фестивала е широкообхватна – тя трябва да отразява многообразието на детския свят и да възпитава у децата нравствени добродетели и любов към музиката и пеенето.

ІІ. КАТЕГОРИИ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Индивидуални изпълнители: - трябва да представят Българска поп песен и Чуждоезична песен

Възрастовата група се определя към крайния срок на записването за участие - 15.06.2024 г.

• Първа възрастова група - от 6 до 8-годишна възраст,
• Втора възрастова група – от 9 до 11 годишна възраст,
• Трета възрастова група – от 12 до 15-годишна възраст,
• Четвърта възрастова група – от 16 до 19-годишна възраст

2. Вокални групи /до 12 участници/ - Представят 12 минути програма по избор

• Първа възрастова група – I - IV клас
• Втора възрастова група – V – VII клас
• Трета възрастова група – VIII – XII клас

3. Хорове /до 40 участници/ - Представят до 20 минути програма по избор

• Първа възрастова група – детски хорове – деца на възраст 6 – 10 години
• Втора възрастова група – детски хорове - деца на възраст 10 – 16 години
• Трета възрастова група – младежки хорове - младежи на възраст 16 – 19 години

При условие, че в категория има по-малко от 4 участници, организаторите си запазват правото да комбинират участниците от две съседни категории в една.

4. Изпълненията ще бъдат оценявани от жури по следните критерии:

За Хорове и Вокални групи:
- интонация,
- точен прочит на партитура,
- стил и ансамбъл,
- подбор на репертоар,
- сценично поведение.

За Индивидуални изпълнители:
- Гласови възможности
- Точност при интониране
- Ритмичност
- Избор на песен
- Динамика, артикулация и дикция
- Артистичност и цялостно художествено въздействие

5. Към заявката за участие трябва да бъдат приложени:

За индивидуални изпълнители – снимка, биография, линк към страница в интернет, където могат да бъдат чути и разписка за платена такса участие;
За вокалните групи и хоровете – снимка, анотация на групата/хора и автобиография на диригента, линк към страница, където могат да бъдат чути техни записи и разписка за платена такса участие.

Изисквания при подготовката и заснемането на видеоклипа:

• Видеоклипът може да бъде заснет в учебен кабинет, в концертна зала или в домашни условия.
• Видеото да бъде заснето хоризонтално, с ясна видимост на изпълнителя, без монтаж и без каквато и да била допълнителна манипулация.
• Не се допуска конкурсен, концертен или студиен запис. Забранен е всякакъв вид намеса, редакции или монтаж.
• Участие се заявява с формата за заявка /онлайн формуляр/ в която трябва да се изпратят линкове към любителските видеоклипове качени в Youtube, с видимост скрит /UNLISTED/. Да са наименувани в посочената последователност:
„Име и фамилия – Възрастова група – Име на изпълнението“

6. Такса участие:

- 30 лв. за индивидуални изпълнители
- 50 лв. за вокални групи;
- Хоровите състави, членове на БХС и платили своя членски внос за 2024 г. (не по-късно от 31 март 2024 г.) са без такса участие. Всички останали 80 лева

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ:

Оценяването ще се извършва от професионално жури:
Класирането не подлежи на обжалване!
Всички участници във фестивала получават диплом, а класираните на първо, второ и трето място във всяка от Възрастовите групи – диплом и плакет.
Всички участници класирани на Първо място и Големите награди печелят право на участие в Присъственото Осмо издание на фестивала през 2026 година без да заплащат такса учатие.

Награди на Шести фестивал за изпълнение на българска детска песен «Нека пеем заедно!» - Онлайн издание, Свиленград 2024:

• Голямата награда на Кмета на Свиленград за най-добро цялостно представяне – плакет и диплом;
• Награда на Хорова школа «Свиленград» за най-добро изпълнение – плакет и диплом;
• Награда на Фондация «Музикална младеж» за млад диригент – плакет и диплом;
• Награда на Български Хоров Съюз за хор с най-ярко сценично присъствие – плакет и диплом.

Банкова сметка за изпращане на таксите:

Банка Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG73UNCR70001523474548;
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ФОНДАЦИЯ МУЗИКАЛНА МЛАДЕЖ КЛОН СВИЛЕНГРАД
ЕИК/БУЛСТАТ: 825283222 0019
Основание за превод: За участие във Фестивала „Нека пеем заедно“ (година)…………….. Име на участника …………..

Краен срок за подаване на заявките - 15.06.2024 г.

 

Предстоящи издания на фестивалите:

„Нека пеем“
05. – 07. юли 2024 г. /Онлайн/
04. – 06. юли 2025 г. /Онлайн/
02. – 05. юли 2026 г. /в момента/

„Хорове във поп и рок“
22, 23, 24. ноември 2024 г.
20, 21, 22. ноември 2026 г.

За контакти и повече информация:
тел: 0877 693 137 – Фондация „Музикална младеж” клон Свиленград
e-mail: contact@jmfbg.org; kiriltarpov@gmail.com

Жури

Предстои да се определи...

Програма

Предстои да се определи...

Формуляр

    Участници

    Медия