Фестивал за детска песен 2022

Фестивал за детска песен - Юни 2022

Регламент

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД,
ФОНДАЦИЯ “МУЗИКАЛНА МЛАДЕЖ”
БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ

ОРГАНИЗИРАТ

ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕТСКА ПЕСЕН
“НЕКА ПЕЕМ ЗАЕДНО!”
27.05.2022 г. - 29.05.2022 г.

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ

ТАЗИ ГОДИНА ФЕСТИВАЛА Е ПОСВЕТЕН НА 100 ГОДИШНИНАТА НА
СУ „Д-р ПЕТЪР БЕРОН“, СВИЛЕНГРАД

Р Е Г Л А М Е Н Т

І. ЦЕЛ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Основна цел на Фестивала е да популяризира песните, написани от български композитори за детски вокални групи, детски и младежки хорове и индивидуални изпълнители от 6 до 19 годишна възраст.

Темата на фестивала е широкообхватна – тя трябва да отразява многообразието на детския свят и да възпитава у децата нравствени добродетели и любов към музиката и пеенето.

В рамките на фестивала се провежда и Конкурс за изпълнение на детска хорова песен от определен от организаторите български композитор. Участващите в Конкурса могат да включат една от песните, обявени на сайта или друга песен с подобна трудност от композитора, избран за годината.

ІІ. КАТЕГОРИИ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 1. Категории на участниците:

1.1.Индивидуални изпълнители:

 • Първа категория - от 6 до 10 годишна възраст,
 • Втора категория – от 11 до 14 годишна възраст,
 • Трета категория – от 15 до 19 годишна възраст

1.2. Вокални групи /до 12 участници/

 • Първа категория – I - IV клас
 • Втора категория – V – VII клас
 • Трета категория – VIII – XII клас

1.3. Хорове /до 40 участници/

 • Първа категория – хорове от начален курс – I – IV клас
 • Втора категория – Детски хорове до VIII клас
 • Трета категория – гимназиални /младежки хорове до XII клас/

При условие, че в категория има по-малко от 4 участници, организаторите си запазват правото да комбинират участниците от две съседни категории в една.

Всеки участник подготвя програма:

 • За хорове - до 20 минути,
 • Вокални групи - до 12 минути,
 • Индивидуални изпълнители – 3 песни по техен избор, но не повече от обща продължителност 10 минути, като поне една от песните е от български композитор.

Заявилите желание да участват в конкурса, могат да изтеглят копие на примерните песни от сайта на фестивала, като получават правото да ги изпълняват както на Конкурса, така и на следващи техни концерти. Всяка година композиторът е различен.

Композиторът, избран за 2022 г. е Христо Недялков.

III. УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ:

Всички конкурсни прояви се провеждат пред публика. Редът за явяването на участниците от отделните категории се определя чрез жребий от комисия, определена от организаторите.

Изпълненията ще бъдат оценявани от жури по следните критерии: интонация, точен прочит на партитура, стил и ансамбъл, подбор на репертоар, сценично поведение.

Към заявката за участие трябва да бъдат приложени:

 • за индивидуални изпълнители – снимка, биография, запис или линк към страница в интернет, където могат да бъдат чути;
 • за вокалните групи и хоровете – снимка, анотация на групата/хора и автобиография на диригента, записи или линк към страница.

Заявки за участие се приемат онлайн, не по-късно от 17:00 на 03 Май, 2022.

Разходите за транспорт и престой /храна и нощувки/ са за сметка на участниците от вокалните групи и индивидуалните изпълнители. Организаторите оказват съдействие при заявено желание за нощувки и хранене.

Хоровите състави, членове на БХС и платили своя членски внос за 2022 (не по-късно от 31 март 2022) в зависимост от размера на одобрения бюджет на фестивала биха могли да имат осигурена нощувка на 28.05.2022 г. При възможност, организаторите може да предложат и други облекчения за участниците.

След получаване на заявката, организаторите изпращат официална покана за участие във фестивала не по-късно от 10. Май, 2022 г.

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ:

Оценяването ще се извършва от професионално жури в състав: Илиян Парасков – преподавател в НБУ и МА «Проф. Панчо Владигеров» - София, Кирил Търпов – диригент, председател на УС на Фондация «Музикална младеж», Елена Шопова – Диригент Детски хор „Орфей“, Главен секретар на УС на БХС, Стефан Недялков – Диригент СОБ.
Класирането не подлежи на обжалване!
Всички участници във фестивала получават диплом, а класираните на първи места във всяка от категириите – диплом и плакет
Награди на Четвърти фестивал за изпълнение на българска детска песен «Нека пеем заедно», Свиленград 2022:

 • Голямата награда на Кмета на Свиленград за най-добро цялостно представяне – плакет и диплом,
 • Награда на Хорова школа «Свиленград» за най-добро изпълнение на песен от Христо Недялков – плакет и диплом,
 • Награда на Фондация «Музикална младеж» за най-добър млад диригент – плакет и диплом;
 • Награда на Български Хоров Съюз за хор с най-ярко сценично присъствие – плакет и диплом.

Регистрация и настаняване

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

Участниците от вокални групи и индивидуални изпълнители, пристигат в Свиленград не по-късно от 14:30 ч. в петък – 27.05.2022 г. В 15:00 ч. представители на участниците присъстват при изтегляне на жребия за участие в конкурса. Конкурсната програма за вокални групи и индивидуални изпълнители е с начало 16:00 същия ден по програма от жребия.

Хоровите състави трябва да бъдат в Свиленград не по-късно от 12:30 ч. на 28.05.2022 г.

Организаторите са договорили преференциални цени за настаняване в хотел „Свилена” /в центъра на Свиленград и непосредствена близост до залата за участие/, което може да бъде ползвано от индивидуалните участници и вокалните групи.

Организаторите си запазват правото да видеофилмират и фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

Краен срок за подаване на заявките - 03.05.2022 г.

Организаторите предоставят на участниците във фестивала 20% отстъпка при посещение на туристическите обекти в с. Мезек – Средновековна крепост с Атракцион и Тракийска куполна гробница.

За контакти и повече информация:

тел: 0877 693 137 – Фондация „Музикална младеж” клон Свиленград
0884 576 148 – Община Свиленград Дирекция „Хуманитарни дейности”
e-mail: contact@jmfbg.org; kiriltarpov@gmail.com

Забележка: Фестивалът се предвижда да се проведе в салона на НЧ „Просвета 1870” гр.Свиленград, при спазване на всички действащи към момента противоепидемични мерки. При сериозна промяна в епидемиологичната ситуация в страната и общината, организаторите си запазват правото на промени в датите или мястото на провеждане на фестивала, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

Жури

Предстои да се определи...

Формуляр

  Участници

  Предстои да се определи...

  Медия

  Предстои да се определи...