ХОРОВЕ В ПОП & РОК – 2024

ХОРОВЕ В ПОП & РОК 2024

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ФОНДАЦИЯ „МУЗИКАЛНА МЛАДЕЖ“
БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ
ХОРОВА ШКОЛА „СВИЛЕНГРАД“

Трети фестивал за поп и рок музика в хорови аранжименти

29.11. - 01.12.2024

Регламент | Формуляр

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ФОНДАЦИЯ МУЗИКАЛНА МЛАДЕЖ

БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ

ХОРОВА ШКОЛА СВИЛЕНГРАД

Регламент

С Т А Т У Т – 2024

Трети фестивал за поп и рок музика в хорови аранжименти ще се проведе от 29. Ноември до 01. Декември 2024 г.

Фестивала се организира от Община Свиленград, Фондация „Музикална Младеж“, Български Хоров Съюз и Хорова Школа „Свиленград“

Фестивала има за цел:
• културен обмен, създаване на контакти и сътрудничество между хорови колективи от страната и извън нея;
• създаване на условия за развитие и подпомагане на съществуващите хорови колективи;
• разширяване на възможностите им за изява и обогатяване на творческия им потенциал;
Фестивала няма конкурсен характер.

РЕГЛАМЕНТ

1. Във Фестивала имат право да участват смесени и еднородни хорове от певци-любители (това не се отнася за художествените ръководители) от България и извън нея.

2. Броят на участниците във всеки хоров колектив не трябва да надвишава 45 човека (в това число – диригент, пианист и шофьор).

3. Програмата на Третия фестивал „Хорове във поп и рок“ включва:

а) Официално откриване и концерт
б) Концерти на участниците в Фестивала – 29, 30 Ноември и 01 Декември;
Основна сцена НЧ „Просвета 1870“
в) Концерти на участващите колективи във Фестивала ще има и на сцената в гр. Любимец;

Забележка: Участието на хоровите колективи в концертите и мероприятията на Фестивала е задължително.

4. Изисквания към хоровете:

а) хоровете представят свободна концертна програма с репертоар по избор и продължителност от 15 до 20 минути;
б) в рамките на събитието се провеждат работни срещи и семинари – разговори с участниците и гостите на Фестивала по актуални въпроси, касаещи хоровото изкуство в страната и Европа и неговите тенденции в развитието му. Те ще бъдат анонсирани по-късно;
в) участниците във Фестивала получават диплом за участие и рекламни материали.
Организаторите запазват правата си над направените аудио и видео записи по време на фестивала;
г) желателно е хоровете да пребивават по време на цялото протичане на Фестивала;

5. При изявено желание от страна на хоровите колективи, организаторите предлагат програма с посещение на културно-исторически паметници и забележителности във Свиленград и региона.

КАНДИДАТСТВАНЕ

6. Хоровете заявяват своето участие в Третия фестивал „Хорове във поп и рок“ чрез формуляр-заявка по електронен път от интернет страницата: https://jmfbg.org/bg/jmf-proekti/
(С тази заявка хоровете декларират съгласие с условията на организаторите на Фестивала.)

7. Заедно със заявката за участие, хоровете изпращат:
– актуални аудио или видео записи (могат да се посочат линкове към уеб-страници или YouTube) с изпълнения на състава през последните 2 години;
– кратка справка за състава и диригента и цветни снимки в JPG формат на диригента и хора.

8. След получаване на заявките и материалите към тях, организаторите извършват селекция и отговорят на кандидатстващите хорове.

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ

9. Организаторите предлагат преференциални цени, осигурени от Община Свиленград при следните условия:
– съдействие при настаняване, или настаняване в хотел за две нощувки със закуска и вечеря.
– участниците, които желаят да бъдат настанени за повече нощувки (извън рамките на фестивала), трябва да заплатят пребиваването си, което ще им бъде предложено на преференциални цени;

10. Разноските по пътуването и пребиваването на съставите до гр. Свиленград и обратно по време на Фестивала са за сметка на участниците на преференциални цени, които ще бъдат съобщени допълнително, не по-късно от края на месец септември.

11. Организаторите си запазват правото да селектират и определят броя на участващите хорове според финансовите си възможности.

12. Участниците във всички групи пристигащи в гр. Свиленград трябва да бъдат застраховани за времето на провеждане на Фестивала. Ръководителите на хоровете носят отговорност за спазването на програмата на Фестивала, за членовете на своите колективи, за добрите отношения с останалите групи, както на артистично така и на организационно ниво.

13. Организаторите отговарят за цялостното провеждане на Фестивала „Хорове във поп и рок“– администриране, настаняване, концертни изяви, реклама, дипломи, съпътстващи дейности и разходите по тях.

14. Организаторите притежават всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали с некомерсиална цел и тиражирането им в България и нямат задължения за тази дейност към участващите колективи. За целта ръководителите на съставите подписват декларация, предоставена им от организаторите.

15. Организаторите си запазва правото за промени в програмата на Третия фестивал „Хорове във поп и рок“ при възникнали форс-мажорни и други обстоятелства, независещи от планираните дейности.

Адрес за кореспонденция:
https://jmfbg.org/bg/jmf-proekti/
contact@jmfbg.org

Артистичен директор:
Кирил Търпов
GSM: +359877693137
e-mail: kiriltarpov@gmail.com
web: www.jmfbg.org

*Организационния комитет поема една нощувка със закуска и едно хранене(вечеря) на хоровите състави, членове на БХС с условие че ще присъстват на всички прояви включени във фестивала. Транспорта е за сметка на участниците.

Банкова сметка за изпращане на средствата за настаняване:
Банка Уникредит Булбанк АД
BGN. IBAN: BG28UNCR70001524383375;
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ФОНДАЦИЯ МУЗИКАЛНА МЛАДЕЖ КЛОН СВИЛЕНГРАД
ЕИК / БУЛСТАТ: 8252832220019
Основание за превод: Средства за настаняване + име на участник

Предстоящи издания на Фестивала:
2026 – 27. – 29.11
2028 – 24. – 26.11

Формуляр