За нас

Фондация „Музикална младеж“

Фондация „Музикална младеж“ е неправителствена организация, основана в България през 1994 г. с мисия да популяризира младите творци и да осигурява популяризирането на таланта им в световен мащаб.

Създадена с убеждението, че нашето най-голямо наследство за бъдещото поколение са изкуството и културата, Фондация „Музикална младеж“ е посветена на подобряването и разпространението на сценичните изкуства, както и изучаването и съхраняването на изкуството и културата.

Фондацията подкрепя проекти, които популяризират ценности в съответствие с нейните специфични интереси в популяризирането на изкуството, ясно определените цели и които са иновативни и рискови, като същевременно признават традиционните стандарти за високи постижения и отговорност към изкуството.

Фондация „Музикална младеж“  работи в областта на синтеза на изкуствота, включително музика, танци, визуални изкуства, театър, дизайн и литература.

Фондацията също така е продуцирала престижните годишни международни фестивали за изкуство: "Есен в Стария Пловдив" в Пловдив, "Фестивал на светлината", „CAMERATA“ за камерна музика и др., Продуцент на различни представяния на талантливи музиканти, танцьори , актьори и художници от всички континенти.

Фондация „Музикална младеж“  предоставя изкуството на всеки, който желае да участва в богатството на нашата култура, както и на тези, които имат ограничен достъп до изкуството и образованието в тези области. Млади творци са перфектни модели за подражание и учители за подрастващите, защото близостта им във възрастта поражда доверие, но всеотдайната им отдаденост на изкуствата и таланта вдъхновява всички около тях да се стремят към висотите на изкуството. Младите творци са последователни, страстно преследват целите си и имат желание да се променят, да създават, без границите, наложени от стереотипите.

Контакта ни с обществото

Фондация „Музикална младеж“  се фокусира върху местните общности, за да популяризира класическите изкуства. Ние се ангажираме да направим изкуствата неразделна част от нашата култура. Младите творци се изявяват в на местни културни институти като читалища, малки концертни зали и всякаква "камерна" среда, подходяща за концерти, изложби, танци, четения и представления. Нашите млади творци взаимодействат с аудиториите по време и след такива събития и споделят целия си личен опит за пътя до постигане на крайната цел.

Какво е новото и различното

Фондация „Музикална младеж“  се стреми да бъде сбор от музиканти, танцьори, актьори, художници и членове на обществото. Това е динамична колаборация, която процъфтява в сътрудничеството, където всеки човек може да се превърне в център за ново художествено начало. Нейната гъвкава структура позволява креативност и иновативно мислене, а изпълнителите винаги са на разположение на всеки, който желае да сподели своите идеи.

Контакта ни с образованието

Сега, повече от всякога, е необходимо образованието в областта на изкуството да бъде достъпно за всяка общност. Използвайки изкуството, за да предоставим алтернатива на културата на насилие и нетолерантност, искаме да вдъхновим творчеството и оптимизма в днешната младеж. Нашите членове, квалифицирани в областта на музиката и другите форми на изразяване, се стремят да вдъхновяват любовта към изкуствата в своята  публика, като изпълняват и споделят своите постижения.